Coaching, een echte job ?

Als iemand mij de vanzelfsprekende vraag stelt “wat doe jij voor de kost?” en ik antwoord “ik ben coach”, dan zijn de reacties – min of meer expliciet – meer van “weer iemand die als coach begonnen is”… En ik leg uit dat ik al 30 jaar in het vak zit, om mijn legitimiteit aan te tonen.

Onlangs heb ik aan een klant met enthousiasme uitgelegd wat wij doen in het collectief “The 7th element”, waarbij ik onze creativiteit, onze reactiviteit en het pragmatisme van onze “op maat gesneden” benaderingen heb onderstreept. En nu vertrouwt mijn cliënt mij toe dat zij het gevoel heeft dat alle coaches “hetzelfde zeggen” en dat het enige waardoor zij mij gelooft het feit is dat zij mij vertrouwt. Wat ons in haar ogen onderscheidt, is het feit dat wij het achter de “belofte” “echt” doen, in tegenstelling tot anderen.

Dit gesprek stimuleert mijn denken en ik breng het onderwerp naar de groep. Hoe kunnen we communiceren over ons beroep, onze missie, onze toegevoegde waarde, wanneer het woord “coaching” te veel wordt gebruikt en steeds “holler” klinkt?

Uit deze episode komen verschillende ideeën naar voren: ten eerste zijn er, zoals in alle beroepen, “goede coaches” en “slechte coaches”, en lang leve de competente coaches, want wij geloven dat er werk is voor iedereen, in een geest van samenwerking en niet van concurrentie. Ten tweede weerspiegelt wat onze klanten naar ons terugsturen het best onze identiteit en onze toegevoegde waarde. Onze cliënten waarderen de samenwerking omdat wij consequent, ondersteunend en effectief zijn, echt aanwezig zijn en luisteren, terwijl het project vordert. Het is wat we daadwerkelijk doen op het terrein dat we doorgeven via onze getuigenissen van klanten! Ten slotte is er het “multi”-aspect van onze aanpak: multi-geschoold, multi-ervaren, multi-georiënteerd, wat onze brainstorming verrijkt, en dus ook de oplossingen die we samen met onze klanten uitwerken.

Dit alles gebeurt in een relatie van vertrouwen en luisteren, met authenticiteit en eenvoud.

Laten wij tot slot uitgaan van ons beroep van “coach”, dat zeer nuttig is om ons te helpen het beste te halen uit veranderingen en serener te leven met een groeiende onzekerheid.

Natacha